Doorspoelen van het toilet, douchen en wassen. Per dag produceert iedere Nederlander zo’n 116 liter afvalwater. Samen met het afvalwater van bedrijven produceren we in het gebied van De Stichtse Rijnlanden maar liefst 220 miljoen liter huishoudelijk afvalwater per dag! Dat water verdwijnt bijna allemaal via de (gemeentelijke) riolering naar de rioolwaterzuivering. Een belangrijke taak van het waterschap is het zuiveren van al het afvalwater in onze rioolwaterzuiveringen.

Zuiver

Offline: This content can only be displayed when online.

Doorspoelen van het toilet, douchen en wassen. Per dag produceert iedere Nederlander zo’n 116 liter afvalwater. Samen met het afvalwater van bedrijven produceren we in het gebied van De Stichtse Rijnlanden maar liefst 220 miljoen liter huishoudelijk afvalwater per dag! Dat water verdwijnt bijna allemaal via de (gemeentelijke) riolering naar de rioolwaterzuivering. Een belangrijke taak van het waterschap is het zuiveren van al het afvalwater in onze rioolwaterzuiveringen.

Zuiver

Offline: This content can only be displayed when online.